עבודה בחלל מוקף

מהו חלל מוקף?
חלל מוקף הוא כל מקום שבהגדרתו לא יועד לשהיית אדם, מקום בו יש פתח כניסה ויציאה מוגדר ומוגבל. חלל מוקף לא תוכנן להמצאות ממושכת של אדם בתוכו. אנו מכירים שני סוגים של חללים מוקפים.
1. חלל הדורש היתר.
2. חלל שאינו דורש היתר

הסכנות בחלל מוקף מורכבות ממספר נקודות עיקריות:
* סיכונים פיסיקליים
* סיכונים כימיים
* סיכוני אווירה

סיכוני אווירה:
* נוכחות חומרים מסוכנים
* חלודה (אוקסידציה)
* גזים רעילים (לניקוי , צביעה,הדבקה ועוד), גזים פציצים.
* ריתוך – ירידה בכמות חמצן ופליטת אדים רעילים
* חוסר אוורור בחלל – חנק
* עודף חמצן – התלקחות/פיצוץ.

סיכונים פיסיקליים
* טביעה
* לכידה
* טמפרטורה (חום/קור)
* לחות
* רעש
* חשמל
* קרינה
* בעיית תאורה
* חלקים נעים
* החלקה
* נפילה

סיכונים כימיים
נוזלים, לדוגמה: חומצה, חומצה פלואורית, ​גזים, לדוגמה: חנקן, פחמן דו חמצני, נפיצות ופציצות אנו מכירים סוגים שונים של חללים מוקפים: סילוסים,גובים, שוחות ביוב, מיכלים, ממגורות ועוד.

חלל מוקף שאין בו סכנה מיידית לקיום אווירה מסוכנת או סיכון מיידי לחיים או לבריאות הוא חלל שאינו דורש היתר. יחד עם זאת יש לזכור כי סיכון נמוך יכול להפוך בין רגע לסיכון גבוה. בכל עבודה בחלל מוקף יש צורך בצוות הכולל: משגיח, מחלץ, ונכנס. חללים מוקפים הדורשים הרשאת כניסה והיתר הם חללים שמתקימיים בהם אחת או יותר מקבוצות הסיכון האלה:

רמת חמצן הפחותה– 19.5% והעולה על 23.5%
רמת דליקות LELלפי סוג החומר (MSDS)
רעילות TLV לפי סוג החומר (MSDS)

​בחלל מוקף הדורש היתר כניסה לצורך עבודה יש לבקש הרשאת כניסה ולוודא כי נסגרו כל פתחי כניסת חומרים מסוכנים. החלל אוורר, ואינו מכיל גזים רעילים. יש לבצע בדיקת גזים ולהצטייד בהתאם. יש למקם משגיח ומחלץ בכניסה לחלל המוקף וכן יש להיות בקשר עין רציף עם העובד הנכנס. העובד הנכנס לחלל יהיה רתום ברתמת בטיחות ובערכת חילוץ המאפשרת הוצאתו מן החלל במידה ומתפתחים בו תנאים בעייתיים כגון:

* מתפתחים תנאים מסוכנים שלא נצפו מראש
* מתקבלת התראה מגלאי החמצן
* העובד אינו חש בטוב
* המשגיח מורה לך לצאת

אחריות בעלי תפקידים בכניסה לחלל מוקף:
* לעבור הדרכות כנדרש
* לוודא בדיקות נדרשות לפני הכניסה
* לקבל אישור בכתב המתיר כניסה
* לתרגל כניסה ויציאה בטוחה לפני תחילת העבודה
* להשתמש בציודי המגן והחילוץ בהתאם להרשאה
* לשמור על ערנות וקשר עם הניצב
* להכיר את הסימפטומים של חשיפה
* לצאת מיידית באם משתנים תנאי הבטיחות
* זכור: חילוץ עצמי, גם תחת תנאים קשים, הוכח כיעיל יותר מהמתנה לחילוץ חיצוני

אחריות העובד
* לעבור הדרכה כנדרש מעובד בחלל מוקף
* לוודא בדיקות נדרשות לפני הכניסה
* לדעת מי נמצא בחלל המוקף
* להרחיק אנשים מהאזור
* לשמור על גישה פנויה לחלל המוקף
* לזהות סימני סכנה מוקדמים
* לשמור על קשר רציף עם העובד ועם הבטיחות
* ליזום חילוץ חיצוני

אחריות המשגיח
זכור: המשגיח יחלץ בעצמו את העובד רק אם
הדבר ניתן לביצוע ללא כניסה לתוך החלל המוקף
* לבדוק סיכוני המקום המוקף
* לקבל אישור הכניסה(Permit)
* לוודא הקפדה על נוהל כניסה ועבודה במקום מוקף
* להקפיד על מתן הדרכה נאותה
* לדאוג לתקינות ציוד המדידה
* לוודא נוכחות המשגיח מחוץ למקום המוקף
* לדווח על כל תקרית ולקיים תחקירים לצורך הפקת לקחים

אחריות הממונה
* זיהוי האזורים המסוכנים והערכה לגבי המקומות המוקפים
* שילוט המקומות המוקפים (הידועים) בהתאם לסיווגם
* עדכון רשימת החללים המוקפים וביצוע ביקורות
* זיהוי אמצעי ההגנה ומכשירי החישה הדרושים
* סיוע בהדרכה

אחריות מחלקת הבטיחות
* הזעק צוות ERT ודווח על :
* מיקום החלל המוקף
* מספר העובדים בתוכו
* הגורם למצב החירום
* עודד את העובד לחלץ עצמו מתוך החלל המוקף
* משיכת העובד החוצה מותרת רק בתנאי שיש קשר עין עמו והחילוץ אינו מחייב את המחלץ להיכנס אל תוך החלל המוקף

עבודה בחלל מוקף