קורס עבודה בגובה הינו קורס המלמד, במרבית המקרים, כיצד יש לעבוד על ציוד בגובה – כמו למשל במות הרמה, וכיצד יש לתפעל ציוד זה.

מה נחשב ל"עבודות בגובה"?
על פי חוק, עבודות בגובה הנן עבודות בגללן עשוי העובד ליפול לעומק העולה על שני מטרים. הנחיות אגף הפיקוח על עבודה קובעות כי על כל עובד המבצע עבודות מסוג אלה, לעבור קורס עבודה בגובה.

הפעלת ציוד לעבודה בגובה
קיימים סוגים שונים של ציוד לעבודה בגובה, כאשר הבולט והעיקרי שבהם הינו במות הרמה. על מנת לתפעל במות הרמה, יש להצטייד ברישיון להפעלת מלגזה, וכמו כן להיות בן 18 לפחות.

מי יכול לבצע עבודות בגובה?
על אדם המעוניין לבצע עבודות בגובה לעבור קורס מקיף בנושא. כמו כן, עליו להצטייד בציוד מגן – קסדה, רתמה לכל הגוף, נעליים בעלת סוליות מונעות החלקה ועוד. בכל מקרה, על אדם המעוניין לבצע עבודות כאלה להיות בן 18 לפחות.

מה נלמד בקורס עבודה בגובה?
פרט לנהלי בטיחות חשובים, במסגרת קורס עבודה בגובה ילמדו המשתתפים נושאים כלליים כגון גגות, סולמות, סלי הרמה, פיגומים, במות הרמה, הקמת קונסטרוקציות, מקומות מוקפים וכדומה. מטרתו של קורס עבודה בגובה הינה להכשיר את המשתתפים לעבוד בגובה באופן יעיל, תוך הקפדה מחמירה על נהלי העבודה והבטיחות הנדרשים מהם על פי חוק, וזאת על מנת שיוכלו לצמצם ככל הניתן את הסיכון לחיי אדם.

קורס עבודה בגובה